Dedykowane warsztaty

Organizujemy wydarzenia fotograficzne dla firm / organizacji:
plenery i warsztaty w Polsce i za granicą, dla różnych grup wiekowych.
Tematy dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.