Biuletyn Fotograficzny

Szanowni Pasjonaci Fotografii
Postanowiliśmy w tym miejscu przypomnieć „Biuletyn Fotograficzny” (ISSN: 1731-3643), który ukazywał się w latach 2001-2009. Czym był możecie przeczytać poniżej.
Sukcesywnie będziemy wybierać i udostępniać publikowane w „Biuletynie Fotograficznym” artykuły i wywiady, które nie straciły na aktualności; dla młodych Czytelników będzie to możliwość przeczytania ich po raz pierwszy.

Bieżące informacje o BF umieszczane były od 2003 roku w Katalogu Czasopism Kulturalnych i cały czas są dostępne tutaj.

        
O „Biuletynie Fotograficznym”
„Biuletyn Fotograficzny” (ISSN: 1731-3643) narodził się w Krakowie w roku 2001 jako pismo lokalne, od  2004 roku BF stał się miesięcznikiem ogólnopolskim; do końca 2007 roku wychodził w czarno-białej szacie graficznej.
Motto BF brzmiało: pomiędzy czernią a bielą jest wiele odcieni szarości.
Ale w końcu przyszedł czas na kolor …
W styczniu 2008 roku ukazał się pierwszy kolorowy „Biuletyn Fotograficzny” – Świat Obrazu.

Nasz miesięcznik był skierowany do wszystkich pasjonatów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o sztuce fotografii i sztukach wizualnych. Zajmował się promocją młodych twórców, popularyzował najciekawsze wydarzenia w dziedzinie szeroko pojętej fotografii w Polsce i na świecie. Wysokim poziom merytoryczny BF i graficzny gwarantował profesjonalny zespół redakcyjny i współpracujący z tytułem wybitni teoretycy i praktycy fotografii. Stały zespół redakcyjny tworzyli:

  • Maja Herzog – założycielka miesięcznika i jego redaktor naczelna, fotografka i dziennikarka; stworzyła formułę pisma oraz jego koncepcję merytoryczną i artystyczną,
  • dr Marta Eloy Cichocka – zastępca redaktor naczelnej; iberystka, poetka, tłumaczka i fotografka,
  • Anna Cymer – od początku 2008 roku zastępca redaktor naczelnej, historyk sztuki,
  • Anna Siedlik – sekretarz redakcji, filolog z wieloletnim doświadczeniem w mediach internetowych (od sierpnia 2008 r. zastąpiła Pawła Kubisztala, dziennikarza i fotografa).
    Z „Biuletynem Fotograficznym” na stałe współpracowali korespondenci zagraniczni w Londynie, Paryżu i Berlinie.

Rocznie – od 2001 do 2009 r. ukazywało się 12 numerów miesięcznika w 10 zeszytach (dwa numery były podwójne: 1-2 rozpoczynający kolejny rok oraz 7-8 – wakacyjny) w nakładzie 4-5 tys. egzemplarzy.

W czerwcu 2009 roku ukazał się ostatni – 91; 6/2009 – numer „Biuletynu Fotograficznego”.

„Biuletyn Fotograficzny” był w latach 2008-09 jedynym miesięcznikiem w Polsce poświęconym fotografii w wielu jej aspektach; publikował materiały z zakresu fotografii i nowych mediów. Dzięki rzetelnym artykułom stał się ważnym źródłem wiedzy dla studentów i wykładowców szkół artystycznych oraz kierunków dziennikarskich. Na łamach BF, w formie esejów, monografii i wywiadów, prezentowana była historia oraz dorobek fotografii polskiej i światowej – i szerzej: sztuk wizualnych – wypełniając w ten sposób lukę na rynku wydawnictw w tej dziedzinie.

Publikacje BF łączyły w sobie wysoki poziom literacki, merytoryczny i edytorski. Numery miały swój temat przewodni. Na łamach BF omawiane  były polskie i zagraniczne festiwale sztuk wizualnych oraz fotografia wieloaspektowo: od portretu i aktu, poprzez dokument i fotoreportaż, po fotografię komercyjną i reklamową. Ważna była dla nas fotografia kolekcjonerska i ożywienie rynku fotografii w Polsce.

„Biuletyn Fotograficzny” patronował najważniejszym imprezom z dziedziny sztuk wizualnych w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Bielsku-Białej  oraz wielu ogólnopolskim konkursom fotograficznym. Współpracował z instytucjami kultury: w Krakowie z Muzeum Historii Fotografii, Międzynarodowym Centrum  Kultury, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, czy Goethe Instytutem;  w Warszawie – z Zachętą i CSW Zamek Ujazdowski, z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, z Gdańską Galerią Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz z wieloma galeriami nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Recenzje niektórych numerów BF:
2/2009    Wyzwolić owoc granatu

11/2005   Erotyzm narracyjny

10/2005   Muzy do muzeum

11/2004   Przypadek, celowość oraz kadr Birgusa. Fotografie do myślenia

7-8/2004  Dom, mężczyzna i arbuz

4/2004      I fotografia leczy

3/2004      Pejzaże socjologiczne

9/2003      Krakowskie fotosprawy